Услуги

Основна дејност на Авторската агенција МАКАРА е застапување на авторите при реализација на нивните авторски права во врска со користењето на нивните дела. Таа ги опфаќа следните активности :

makara services
makara services

Изработка на авторски договори

Со користење на нашите услуги кои Ви се на располагање веќе 30 години Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!

Повеќе
makara services
makara services

Изработка на договори за дело

Со користење на нашите услуги кои Ви се на располагање веќе 30 години Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!

Повеќе

Останати услуги

Доставување фактури

за наплата на авторските хонорари -денарски и девизни за дознаки од странство.

makara services

Исплата на авторските хонорари

на сметките на авторите и уплата на персонален данок во име на авторите.

makara services

Советодавна улога

во врска со прописите за авторско право и даноците од авторско право.

makara services

Прибавување авторизациии

за објавување на дела на странски автори во РМ.

makara services

Трансфер на средствата

на автори и носители на авторско право во странство и обратно.

makara services

Застапување на авторите

пред судовите во РМ.

makara services

Целокупно администрирање

на научноистражувачки и други проекти, кога нивни носители се физички лица.

makara services