Со користење на нашите услуги кои Ви се на располагање веќе 25 години Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!
______________________________________________________________________________________________________

За нас

 

Друштво за заштита на авторските права МАКАРА ДОО Скопје со својата дејност опстојува на македонскиот пазар на услуги од 1993 година.

Целна група на нашите услуги се сите издавачки друштва, научно образовни, културни и други институции како и владини и невладини организации кои ангажираат надворешни соработници кои со својот интелектуален и творечки труд учествуваат во реализација на нивни проекти.

Нашата услуга е во делот на застапување на авторите во остварувањето на нивните материјални права, склучување на договори, изработка и достава на фактури до корисниците, исплата на авторските хонорари на нивните трансакциони сметки, водење на евиденција за приходите и уплатен персонален данок преку е-ППД (електронски систем) на УЈП.

Со отстапување на овие работи на нашата агенција Вие добивате повеќе време за дејноста со која се занимавате како и побрз пристап до Вашите целни групи.

За сите подетални информации како можете да не контактирате и каде може да не најдете, Ве молиме да видите во делот Контакт.